دانش‌آموزان ابتدایی چگونه درس بخوانند؟

اهمیتی که والدین برای پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان قائل هستند، محدود به یک مقطع یا دوره‌ی مشخصی نیست. روش درس خواندن و نتیجه گرفتن دانش‌آموزان ابتدایی، موضوعی است که در این مطلب به آن پرداختم. درس خواندن در کلاس اوّل ابتدایی قبل از اینکه بخواهم وارد بحث روش مطالعه کلاس اوّلی‌ها بشوم، بنظرم لازم است به …

دانش‌آموزان ابتدایی چگونه درس بخوانند؟ ادامۀ مطلب »