دوّم ابتدایی

دانش‌آموزان پایه‌‌ی دوّم ابتدایی در نرم‌افزار آموزشی هوشمند هیرو، دارای محصولات و خدمات زیر را دارند:

فارسی، علوم تجربی و ریاضی سه درس اصلی کلاس دوّمی‌هاست که در هیرو به طور کامل آموزش داده شدند.

پوشش کامل آموزش این سه درس از 4 نظر صورت گرفته است:

1) آموزش مفهومی: تدریس معلّم از صفر تا صد برای هر درس؛
2) آموزش تکمیلی: آموزش با فیلم، صوت و انیمیشن‌های جذّاب؛
3) آموزش تعامُلی: بازی‌های درسی برای یادگرفتن همراه با سرگرم‌شدن؛
4) تمرین: شامل سوال، امتحان و آزمون.

البته بزودیِ زود خدمات و دوره‌های آموزشی دیگری به اپلیکیشن هیرو در بخش دوّم ابتدایی اضافه خواهد شد!

آموزش مفهومی فارسی

سرکار خانم ناهیده میرزائی آموزش فارسی پایه‌ی دوّم را به عهده دارند.

39 جلسه کلاس لذّت‌بخش فارسی با ایشان و خانواده‌ی فیلنگیلی‌ها در 315 دقیقه و 9 فصل حاصل زحمات ایشان و تیم رهپویان دانش در هیرو است که در اختیار شما کلاس دوّمی‌هاست.

جلسه رایگان آموزش:

آموزش مفهومی علوم تجربی

در اپلیکیشن هیرو علوم تجربی پایه‌ی دوّم ابتدایی را سرکار خانم سپیده مهدی‌پور آموزش می‌دهند.

ایشان کتاب علوم را در 26 زنگ بوده که در 14 فصل و 3 ساعت تدریس کرده‌اند.

ویدیوی جلسه‌ی رایگان این درس را ببینید:

آموزش مفهومی ریاضی

آموزگار این درس سرکار خانم عاطفه پورنجف هستند.

ریاضی پایه‌ی دوّم در اپلیکیشن هیرو 45 جلسه طول می‌کشد که در 8 فصل است و 330 دقیقه!

جلسه تدریس ریاضی دوّم ابتدایی را به طور رایگان ببینید:

منتظر محصولات و خدمات دیگر هیرو برای پایه‌ی دوّم ابتدایی باشید . . .

اسکرول به بالا