چهارم ابتدایی

برای پایه‌‌ی چهارم ابتدایی در نرم‌افزار آموزشی هوشمند هیرو، محصولات و خدمات زیر را دارد:

فارسی، علوم تجربی و ریاضی سه درس اصلی این پایه‌ی تحصیلی هستند که در اپلیکیشن هیرو به طور کامل آموزش داده شدند.

پوشش کامل آموزش این سه درس از 4 نظر صورت گرفته است:

1) آموزش مفهومی: تدریس معلّم از صفر تا صد برای هر درس؛
2) آموزش تکمیلی: آموزش با فیلم، صوت و انیمیشن‌های جذّاب؛
3) آموزش تعامُلی: بازی‌های درسی برای یادگرفتن همراه با سرگرم‌شدن؛
4) تمرین: شامل سوال، امتحان و آزمون.

البته بزودیِ زود خدمات و دوره‌های آموزشی دیگری به اپلیکیشن هیرو در بخش چهارم ابتدایی اضافه خواهد شد!

آموزش مفهومی فارسی

سرکار خانم کیانا اسماعیلی فومنی آموزش فارسی پایه‌ی چهارم داده می‌شود.

9 فصل، 38 جلسه و 6 ساعت حاصل زحمات ایشان و تیم رهپویان دانش در هیرو است که در اختیار شما قرار دارد.

مشاهده‌ی جلسه رایگان آموزش این درس:

آموزش مفهومی علوم تجربی

علوم تجربی پایه‌ی چهارم ابتدایی را سرکار خانم سحر شهرآئین در اپلیکیشن هیرو آموزش می‌دهند.

این کتاب توسط ایشان در 25 زنگ بوده که در 9 فصل و 185 دقیقه تنظیم شده است.

فیلم جلسه‌ی رایگان این درس را ببینید:

آموزش مفهومی ریاضی

جناب آقای فرزاد یوسفی درس ریاضی را به دانش آموزان پایه‌ی چهارم در هیروآموزش می‌دهند.

این درس در اپلیکیشن هیرو 35 جلسه دارد که در 7 فصل و 370 دقیقه تقسیم شده‌اند.

مشاهده رایگان جلسه تدریس ریاضی چهارم ابتدایی:

منتظر محصولات و خدمات دیگر هیرو برای پایه‌ی چهارم ابتدایی باشید . . .

اسکرول به بالا