دردسرهای ما والدین با نظام آموزشی جدید؛ وقتی چوپان دروغگو، درستکار می شود!

شاید شما هم مثل من وقتی کتاب درسی بچه‌های امروزی را ورق می‌زنید، نه تنها یاد کودکی خودتان نمی‌افتید بلکه از مطالب سطحِ بالای آن تعجب می کنید و نگران می‌شوید. در این مطلب سعی کردم تجربه و مطالعه‌های خودم را با شما درباره نظام آموزشی جدید به اشتراک بگذارم. از دیروز خودمان می‌گویم اگر …

دردسرهای ما والدین با نظام آموزشی جدید؛ وقتی چوپان دروغگو، درستکار می شود! ادامۀ مطلب »