چگونه برای حضوری شدن کلاس‌های مدرسه بعد از کرونا آماده شویم؟

دیر و زود داشت، ولی سوخت و سوز  نداشت؛ اخبار رسمی و غیررسمی از حضوری شدن کلاس‌های مدرسه به گوش می‌رسد. خیلی‌ها از این تغییر خوشحال هستند و بعضی هم ترجیح می‌دهند مثل دو سال گذشته، آموزش مجازی باشد. اما بالاخره «قصه‌ی کلاس مجازی، به سر می‌رسد» و «کلاغ آموزش آنلاین» هم به خانه برسد …

چگونه برای حضوری شدن کلاس‌های مدرسه بعد از کرونا آماده شویم؟ ادامۀ مطلب »